KAŻDE DZIECKO JEST ZDOLNE

Zakończył się projekt „Każde dziecko jest zdolne” realizowany we współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Trwał od końca sierpnia do końca czerwca ubiegłego roku szkolnego. Celem projektu było: budowanie świadomości swoich mocnych i słabych stron i poczucia własnej wartości, rozwijanie kompetencji społecznych,  rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, rozwijanie umiejętności uczenia się, kształtowanie postawy przedsiębiorczej.

W ramach projektu liderzy w dwóch grupach wiekowych – kl. I-III i IV-VIII przeprowadzili 32 godzinny cykl zajęć warsztatowych. Podczas zajęć uczniowie identyfikowali swoje słabe i mocne strony, uczyli się, jak tworzyć relacje z innymi, jak pracować w grupie. Poznali techniki skutecznego uczenia się i planowania przyszłości. Treści te poznawali poprzez karty pracy, wykonywanie w grupie zadań. Uczniom  podobała się współpraca, rozumowanie, spotkania z innymi, grupowe projekty.  Było dużo zabawy i śmiechu, ale przy tym nauki i poznawania nowości.

W czasie jego trwania, oprócz zajęć, uczniowie mieli możliwość dwukrotnego spotkania indywidualnego z psychologiem. Wsparcie zostało także skierowane do rodziców i miało formę warsztatów nastawionych na uświadomienie roli rodziny we wspieraniu zainteresowań i uzdolnień oraz w budowaniu aspiracji edukacyjnych na miarę predyspozycji i możliwości i indywidualnych spotkań.

Na zakończenie projektu uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „Mój sukces w przyszłości”. Każde dziecko biorące udział w projekcie otrzymało na zakończenie dyplom uczestnictwa.