ESCAPE ROOM

Badania wskazują, że proces uczenia się przebiega najefektywniej podczas gier i zabaw. Interesująca historia, interaktywność i ciekawie dobrane zadania to jedno z narzędzi wykorzystywanych podczas zajęć w naszej szkole. „Zamknięcie w świecie zagadek” ma wpływ na rozwój analitycznego myślenia, kojarzenia faktów, kreatywności, spostrzegawczości i zręczności i rozwijania umiejętności współpracy.

25 października uczniowie klasy 3 uczestniczyli w specjalnie przygotowanych przez wychowawcę zajęciach escape room. Głównym celem było oszukiwanie, myślenie logiczne, współpraca w grupie oraz rozwijanie kompetencji kluczowych. W ten sposób dzieci zostały wprowadzone w tematykę omawianej aktualnie lektury autorstwa Mari Terlikowskiej „Drzewo do samego nieba”. Uczniowie byli zachwyceni pomysłem i są gotowi na kolejne wyzwania.

« z 2 »