Podsumowanie projektu „(Nie)zwykła matematyka”!

Projekt pomógł zobaczyć matematykę inaczej – zarówno uczniom, jak i nauczycielowi, realizowany był głównie na zajęciach dodatkowych. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 2-8. Dzieci bardzo chętnie angażowały się w realizację zadań projektowych rozwiązując ciekawe problemy, pracując najczęściej zespołowo. Dzięki ciekawym wyzwaniom oswajały tą „straszną” matematykę, mogąc się przekonać w jak wielu dziedzinach życia matematyka jest nam niezbędna i odpowiedzieć sobie na pytanie „A do czego mi się to przyda?”. Realizacja projektu dała dzieciom szerszą perspektywę, pobudziła do działania, spowodowała większe zainteresowanie matematyką i rozwój umiejętności matematycznych. Nasze działania sukcesywnie były dokumentowane poprzez umieszczanie informacji i zdjęć z ich realizacji na szkolnej stronie. Niektóre z zadań prezentowane były również na gazetce szkolnej. Metoda projektowa jest fantastycznym pomysłem. Jest to odskocznia od klasycznych lekcji, dzięki czemu możemy uczniów (nawet nielubiących tego przedmiotu) zainteresować matematyką. Organizatorom serdecznie dziękuję za możliwość udziału w tak fantastycznym projekcie, a nauczycielom i uczniom za zaangażowanie w realizację zadań.
Bożena Niemiec