Archiwum miesiąca: kwiecień 2019

OTWP etap wojewódzki

Bartłomiej Budz, uczeń klasy VIII wziął udział w wojewódzkim etapie 42. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.: “Młodzież Zapobiega Pożarom”, który odbył się w Wieliczce.

Udział w etapie wojewódzkim jest wielkim sukcesem młodego mieszkańca Trybsza, ponieważ, aby znaleźć się wśród najlepszych uczniów województwa małopolskiego musiał przebrnąć po drodze dwa etapy (gminny i powiatowy) i zająć w nich czołowe lokaty, zaś konkurencja była wielka.

“Młodzież Zapobiega Pożarom” to tytuł Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w którym co roku udział biorą uczniowie szkół podstawowych i średnich. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Turniej z roku na rok jest na coraz wyższym poziomie, w etapie wojewódzkim wzięło udział 120 lauretów niższych szczebli. Bartek uplasował się w pierwszej 20 w swojej kategorii wiekowej, a to też dzięki współpracy z naszą OSP, której członkowie z wielkim zaangażowaniem i fachowo przeszkolili Bartka ze znajomości sprzętu gaśniczego i jego wykorzystania.

 

Konkurs MATMIX

We wtorek 9.04.2019r. w Szkole Podstawowej w Łapszance odbył się finał konkursu matematycznego MATMIX. W rywalizacji wzięło udział czternastu przedstawicieli  ze wszystkich szkół naszej gminy. Każdą placówkę reprezentowało dwóch uczniów wytypowanych przez szkołę macierzystą. W ramach konkursu rozwiązywali oni łamigłówki, sudoku oraz inne niestandardowe zadania matematyczne.

Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy V Julita Dzięciołowska oraz  Gabriel Wadowski— uczeń klasy VI. Drużyna zajęła IV miejsce. Cieszymy się i gratulujemy!

Patria Nostra – Międzynarodowy Konkurs Historyczny

16 kwietnia ogłoszono wyniki IV edycji Międzynarodowego Konkursu Historycznego. IV edycja konkursu historycznego Patria Nostra adresowana była do  polskiej młodzieży z Mazowsza, Małopolski, Wielkopolski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, państw Unii Europejskiej i USA. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu 30-sekundowego filmu lub animacji komputerowej, dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski, które miało miejsce w jednym z 52 tygodni roku. UCZESTNIKAMI KONKURSU  są 3-osobowe drużyny uczniowskie.  GALA FINAŁOWA – odbyła się dnia 16 kwietnia 2019 r.  w Krakowie w Nowohuckim Centrum Kultury OGŁOSZENIE WYNIKÓW – nastąpiło na gali finałowej.

Ten konkurs był drugim, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszej placówki. Tym razem uczniowie- Karolina Budziszowska, Dawid Majerczak i Bartłomiej Budz z klasy 8 przygotowali pracę o Zygmuncie Koniecznym. Link do naszej pracy: https://konkurs-patrianostra.pl/edycja-iv-malopolska-2018-2019
Jako, że uroczysta Gala przypadła na czas egzaminu ósmoklasistów, zespół nie mógł w niej uczestniczyć. Przypadł mi w udziale zaszczyt odebrania nagród i wręczenia ich w szkole.

Nasza drużyna zajęła 31 miejsce na 75 możliwych, rywalizując ze szkołami polskimi oraz polonijnymi z USA, Kanady, Włoch, Kazachstanu, Białorusi, Litwy i Ukrainy. O tym, jakie miejsce zajmują poszczególne prace decyduje głosowanie wszystkich drużyn biorących udział w konkursie.

Relacja z Gali: https://konkurs-patrianostra.pl/edycja-iv-malopolska-2018-2019#winners
Gratuluję uczniom i mam nadzieję, że ich młodsi koledzy będą kontynuować udział w zmaganiach.

Julia Miśkowicz

 

Przegląd teatrzyków klasowych

Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i książka. Zajęcia teatralne uaktywniają fantazję dziecka, a także marzenia i zainteresowania. Opierają się przede wszystkim na zabawie. W dobie gier komputerowych, w których dominuje agresja i gdy  dzieci zbyt wiele czasu spędzają przed telewizorem i oglądają program ,,jak leci” teatr  proponuje metody i formy zgodne z psychologią rozwojową dziecka. Zajęcia teatralne umożliwiają wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Sprzyjają rozładowaniu napięcia i energii, przynoszą radość i satysfakcję. Teatr   to niezapomniana przygoda dla uczniów. To praca wspólna nad analizą tekstu literackiego, słowem, gestem, ruchem, nad kontaktem z partnerami, nad umiejętnością pracy z całym zespołem. Zabawa w teatr pobudza aktywność, rozwija nowe doświadczenia i zainteresowania, uczy otaczającego świata i integruje dziecko z grupą.
Praca podczas zajęć teatralnych pozwala przywracać właściwą rangę językowi ojczystemu i krzewić kulturę żywego słowa. Służy precyzji mówienia, a jednocześnie eliminuje niektóre wady wymowy. Powierzenie małej roli dziecku z niewyraźną mową wpływa korzystnie na jego samopoczucie i status wśród rówieśników. Dziecko takie pozbywa się kompleksu, czuje się ważne i akceptowane. Zajęcia teatralne szczególnie korzystnie wpływają na uczniów nadpobudliwych ruchowo. Uczestnictwo w zabawie w teatr umożliwia im ekspansję ruchową w formie ćwiczeń ruchowych, naśladowczych, mimicznych. Zajęcia są również terapią dla dzieci, u których przejawia się nadpobudliwość w sferze emocjonalnej. Takie dzieci mają możliwość pozbywania się negatywnych emocji (gniew, złość, agresja, płacz, kłótliwość, skarżenie). Zabawy te sprzyjają rozwojowi ruchowemu dzieci zahamowanych i spowolniałych. Ćwiczenia mimiki i gestów zmniejszają zahamowania w sferze emocjonalno uczuciowej, uczą wrażliwości i ekspresji.  Teatr rozwija dzieci intelektualnie, wzbogacając ich świat nowymi treściami, poszerza słownictwo, rozwija logiczne myślenie, kształci pamięć i uwagę, eliminuje nieśmiałość i lęk. Jest punktem wyjścia do uaktywnienia wszelkich sfer psychicznych. Bawiąc się w teatr i występując przed publicznością dzieci czują się szczęśliwe, bo słyszą oklaski i pochwały.

W naszej szkole teatr jest zadomowiony od zawsze.  W tym roku szkolnym, z okazji Dnia Teatru, każda klasa przygotowała krótki spektakl. Były więc i adaptacje aktorskie baśni, teatr lalkowy, pantomima, teatr ze śpiewem. W przygotowania włączyli się wszyscy wychowawcy i praktycznie wszyscy uczniowie.

Publiczność dobrze się bawiła oglądając nowoczesną wersję legendy „O Wandzie, co nie chciała Niemca” czy historię o tym, jak rozprzestrzenia się plotka.  Z zainteresowaniem obejrzeliśmy występ przedszkolaków i zerówki.

Każda klasa przygotowała plakat- afisz teatralny, z informacjami o sztuce i aktorach.

Każdy uczeń miał możliwość zaprezentowania swoich talentów, i o to chodziło.

Julia Miśkowicz

« z 12 »

 

Klasa 1 w Muzeum Drukarstwa

W dniu 5 kwietnia uczniowie klasy 1 odwiedzili Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu. Nasi podopieczni mieli możliwość prześledzenia historii drukarstwa, zobaczenia różnych zdjęć, portretów pokazujących historię Podhala. Podziwiali również różne maszyny drukarskie. Po obejrzeniu eksponatów muzealnych uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych, dzięki którym mogli wczuć się w rolę zecerów. Każdy wykonał ornament oraz podpisał go swoimi inicjałami. Po zwiedzeniu Muzeum, pierwszoklasiści zasmakowali w nowotarskich lodach.

« z 3 »

O tym, jak człowiek nauczył się segregować śmieci.

Myli się ten, kto myśli, iż problemy z odpadami to domena głównie naszych czasów. Może trudno w to uwierzyć, ale problem ze śmieciami zaczął się już w zamierzchłej przeszłości. Czy wiedzieliście, że jakieś 6500 lat temu powoli zaczęto rezygnować z ciągłego przemieszczania się na rzecz zakładanych na stałe osad, więc po raz pierwszy człowiek musiał się zacząć zastanawiać, gdzie składować elementy niepotrzebne. Wiecie, że w 320 r. p.n.e. w Atenach wydano rozporządzenie zakazujące zasypywania ulic odpadami i jednocześnie nakazujące ich zakopywanie lub wywożenie poza miasto do specjalnie przygotowanych do tego składowisk. Tak narodziły się pierwsze składowiska odpadów?Tymczasem w Japonii już w XI w. powtórnie wykorzystywano zużyty papier oraz odpady przy produkcji różnego rodzaju broni i amunicji. Praktyka ta stanowiła początki recyklingu. O tym i innych ciekawych sposobach radzenia sobie przez wieki ze śmieciami dowiedzieli się uczniowie klas 4-7 podczas  realizacji opracowanego przeze mnie projektu edukacyjnego na lekcji historii w ostatni czwartek. Uczniowie, pracując w grupach, opracowywali informacje na temat sposobów składowania śmieci od prehistorii, poprzez starożytność, średniowiecze i nowożytność, aż do czasów współczesnych. Każda grupa przygotowała plakat z niezbędnymi wiadomościami.

Problem składowania śmieci dotyczy każdego z nas, warto więc o nim mówić przy różnych okazjach.

Julia Miśkowicz

« z 3 »

Literackie Śniadania Mistrzów. O tym, jak klasa VIII przygotowuje się do egzaminu.

W dniach – od poniedziałku do środy w tym tygodniu klasa ósma powtarzała znajomość treści lektur obowiązkowych w nietypowy sposób. Mianowicie przy filiżance pysznego napoju, pogryzając ciasteczka, uczniowie opowiadali swoim kolegom o przydzielonej lekturze. Oprócz informacji o autorze, rodzaju i gatunku literackim, uczniowie przybliżali problematykę dzieła, wcielając się w postać bohatera lub autora. Ocenie podlegały też inne elementy – poprawność i bogactwo języka, sposób prezentacji. To wyjątkowe wydarzenie pozwoliło  powtórzyć  lektury, ponadto dostarczyło sporej dawki mistrzowskich, retorskich doświadczeń.
Podczas pierwszego śniadania towarzyszyli nam specjalni Goście: Pani Dyrektor Anna Stronczek, pani Bożena Niemiec, klasy – 1 i 7.

Julia Miśkowicz

« z 3 »