Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi, bo ryzyko upadków znamy”.

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły nie zawiedli i bardzo chętnie wzięli udział w konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi, bo ryzyko upadków znamy” organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych.
Cieszy fakt, że nasi uczniowie chętnie biorą udział w konkursach, gdzie mogą zaprezentować swoje talenty. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki, z których dzieci bardzo się ucieszyły, co świadczy o tym, że warto było się postarać.