ZNANA, BLISKA … KONOPNICKA

W 2022 roku przypada 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej (23 maj 1842 r.). Z tej okazji sejm doceniając literacki dorobek Marii Konopnickiej oraz jej wkład w działalność patriotyczną ustanowił rok 2022 – rokiem Marii Konopnickiej. Biblioteka przy Szkole Podstawowej w Trybszu realizuje projekt edukacyjny „Znana, bliska … Konopnicka” Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Marii Konopnickiej – Patronki Roku 2022, ale i promowanie czytelnictwa, kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji, inspirowanie uczniów do pracy twórczej, rozbudzanie kreatywności, rozwijanie zdolności plastycznych i recytatorskich. W ramach projektu zapraszam uczniów do konkursów: plastycznego (od przedszkola),  recytatorskiego i literackiego.
Maria Konopnicka jest autorką łączącą pokolenia, warto sięgnąć po jej twórczość.

Julia Miśkowicz

konkurs literacki

konkurs plastyczny

konkurs recytatorski